Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. DEFINIȚII

Radic Star – este denumirea comercială a firmei SC Radic Star SRL.

Site – domeniul www.radicfood.ro și subdomeniile acestuia – sunt proprietatea SC Radic Star SRL, cu sediul social în Ștefănești, DN7 nr. 209, Argeș, România, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J03/2450/1993, cod unic de înregistrare RO 4917490.

Vânzător – SC Radic Star SRL, denumită în continuare “Radic Star”.

Utilizator – persoană fizică de peste 18 ani care efectuează o Comandă și care are sau obține acces la site-ul www.radicfood.ro, de pe orice dispozitiv de comunicare: electronic, telefonic etc.

Cumpărător – orice Utilizator care, prin finalizarea procesului de Comandă, a citit și și-a exprimat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Comandă – Un document electronic prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția de a achiziționa produse de pe site și prin care este permisă o formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător.

Formular Comandă– o secțiune din Site care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Cumpărător (acestea pot fi, dar nu sunt expres limitate la: produsele salvate în coș, număr de telefon, nume li prenume, adresă de email, adresă de livrare).

Contract – Un acord bilateral încheiat la distanță între Vânzător și Cumpărător.

Produse – Orice bun sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează să fie furnizate de către Vânzător Cumpărătorului, ca urmare a Contractului încheiat.

Coș – O secțiune din Formularul de Comandă care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își selecteze produsele dorite, în cantitatea dorită și care îi transmite acestuia valoarea acestora și totalul estimativ final de plată rezultat.

Reprezentant comercial – persoană angajată a Radic Star, abilitată de aceasta:

  • să preia Comanda emisă de Cumpărător;
  • să comunice cu acesta prin email sau telefonic, pentru a confirma Comanda și a stabili detaliile legate de livrare și plată, necesare finalizării comenzii plasate;
  • pentru a finaliza Comanda prin livrarea produselor din comandă, încasarea prețului comenzii și înmânarea documentelor de plată Cumpărătorului.

Campanie – Acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de produse cu stoc limitat pentru o perioadă de timp stabilită de către Vânzător si la un pret promotional.

Conținut – Informațiile conținute în Site, care se pot vizualiza sau accesa prin utilizarea unui echipament electronic.

Review – O evaluare personală redactată și asumată de către beneficiarul unui produs, pe bază experienței personale, despre un anumit produs sau serviciu.

Comentariu – O apreciere sau o observație cu scop critic asupra unui produs sau a unui alt comentariu.

Newsletter – O formă de conținut cu un caracter de informare electronică, trimis prin e-mail sau SMS. În urma abonării, Cumpărătorul primește informații asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător la un anumit interval de timp.

Tranzacție – Încasarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs de către Vânzător catre Cumpărătorul final, indiferent de modalitatea de plată aleasă.

2. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI CONȚINUT

– Site-ul www.radicfood.ro și subdomeniile acestuia sunt proprietatea SC Radic Star SRL, cu sediul social în Ștefănești, DN7 nr. 209, Argeș, România înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J03/2450/1993, cod unic de înregistrare RO 4917490.

Site-ul este destinat vânzării online a produselor alimentare prin intermediul www.radicfood.ro.

– Conținutul www.radicfood.ro, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Radic Star, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile conferite de lege în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

– Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Radic Star, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Radic Star asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Radic Star.

– Orice conținut la care Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Condițiilor Generale de Vânzare, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un Acord de utilizare specific și valid încheiat între Radic Star și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Radic Star cu referire la acel Conținut.

– Cumpărătorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul în nicio situație, fără acordul prealabil al Radic Star.

– În cazul în care Radic Star conferă Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui Acord, acest drept se referă doar la acele conținuturi definite în Acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în Acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Radic Star pentru respectivul Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

– Niciun Conținut transmis către Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare a Site-lui nu constituie o obligație din partea Radic Star și/sau al angajatului/prepusului Radic Star care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

– Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Termeni și condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

3. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Radic Star nu garantează că site-ul www.radicfood.ro, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la Radic Star sunt fără viruși sau alte componente informatice cu potențial dăunător, că nu conține omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau alți factori similari.

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Radic Star are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

– Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este comerțul electronic.

– Categoriile de date cu caracter personal, furnizate de Cumpărător, în momentul completării Formularului de Comandă sunt: numele și prenumele, telefonul, adresa de email (opțional), adresa de livrare.

– Este necesar să furnizați aceste date cu caracter personal, pentru efectuarea și onorarea comenzii.

– Refuzul dvs. determină imposibilitatea lansării unei comenzi pe site-ul nostru.

– Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Radic Star, în calitate de operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: providerul de servicii IT care asigură funcționalitatea acestui site, autorități publice centrale/locale, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală și alte instituții abilitate de lege să solicite informații, procesator de plăți, persoanele care efectuează transportul.

– Radic Star realizează transportul bunurilor Comandate de Dvs. cu ajutorul mașinilor frigorifice proprii, scopul colectării datelor de către Reprezentantul Comercial al Radic Star fiind exclusiv onorarea comenzilor, precum și scopurile legale care rezultă din aplicarea legislației naționale în vigoare și conform cerințelor Autorităților Naționale de control competente, după caz.

– Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat. Totodată, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la Ștefănești, DN7 nr. 209, Argeș, România, în atenția Departamentului Clienți Persoane Fizice sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa office@radicstar.ro. Vom răspunde cererii în termen de maxim 15 zile de la data primirii acesteia.

– Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.radicfood.ro, secțiunea Politica de Confidențialitate.

Informațiile dumneavoastră personale de identificare nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul Dvs. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, în speță împuterniciți Radic Star care ne asistă în operarea site-ului nostru din punct de vedere tehnic, atâta timp cât părțile păstrează confidențialitatea acestor informații.

– Prin utilizarea site-urilor de e-commerce, acceptați politica noastră de confidențialitate.

– Datele personale se vor putea folosi doar în scopurile prevăzute mai sus, atât timp cât este necesar conform legislației fiscale în vigoare. Radic Star își poate rezerva dreptul de a prelucra, în temei legitim anumite date cu caracter personal mai mult decat prevede legislația fiscală în vigoare, exclusiv în cazul în care Autoritățile Naționale competente pot decide anumite investigații conform termenelor prevăzute în Codului Civil și în Codului Penal. În acest caz prelucrarea se defineste ca acces date cu caracter personal de către Autoritățile competente de control.

Alte date cu caracter personal prelucrate de Radic Star pot fi utilizate doar în cazul în care vă exprimați un consimțământ explicit și granular pe unul dintre site-urile noastre.

5. NEWSLETTERE ȘI ALERTE

În urma solicitărilor, newsletter-ul Radic Star se trimite doar abonaților. Dacă doriți să ne contactați, pentru sugestii sau pentru mai multe detalii despre produsele disponibile pe site-ul nostru, trimiteți-ne un mesaj la adresa office@radicstar.ro și îl vom citi cu interes. Dacă doriți să nu mai primiți informații pe email, te poți dezabona oricând prin trimiterea unui mail la adresa office@radicstar.ro, cu mentiunea ‘’dezabonare newsletter’’

6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

– Radic Star va depune diligențe maxime astfel incat nicio informație confidențială cu/despre/și în legătură cu orice Comandă realizată pe www.radicfood.ro să rămană confidențială.

– Informațiile transmise vor fi tratate ca informații confidențiale și trebuie folosite doar în scopul pentru care au fost transmise și nu trebuie sa fie folosite pentru alte scopuri fără consimțămantul scris al Dvs., în afara cazului în care:

a) au fost cunoscute de către partea care a primit informațiile, înainte de a-i fi aduse la cunoștința de către partea care dezvăluie informațiile printr-un canal public, astfel ele devenind informații publice;

sau

b) se cere a fi dezvăluită de către legea aplicabilă, decizie judecătorească sau a autorităților competente.

7. PRODUSE ȘI SERVICII

– Lista și caracteristicile produselor prezente pe site-ul www.radicfood.ro sunt susceptibile de a fi modificate și adaptate în orice moment pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor clienților si au caracter informativ. Produsele prezentate pe site sunt conforme cu legislația română și sunt destinate utilizatorilor finali și nu în scopul revânzării.

– Fișa de produs se găsește pe pagina dedicată produsului comercializat pe Site. Informațiile sunt însoțite de una sau mai multe imagini de produs și precizează denumirea produsului, prețul produsului, caracteristici ale produsului edificatoare și gramajul. Fișa cu informațiile despre produs are un titlu strict informativ. Pozele produselor sunt cu titlu informativ și nu creează obligații pentru Radic Star, cu excepția produselor din categoria MEZELĂRIE, acestea fiind imagini cu produsele proprii.

Recomandăm clienților www.radicfood.ro, în vederea informării cât mai corecte și complete, să consulte datele de pe ambalaj și/sau după caz, să se adreseze producătorului.

– Radic Star nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele greșeli sau declarații eronate cu privire la produse, informații luate de pe ambalajul acestora. Conținutul informațiilor despre produs de pe acest site este doar în scopuri de referință și nu este destinat să înlocuiască sfatul unor specialiști din diverse domenii (nutriție etc.).

– Cumpărătorul rămâne singurul care poate verifica condițiile de compatibilitate ale ofertei produselor disponibile pe Site cu modalitatea de utilizare a acestora și cu produse complementare aflate deja în posesia acestuia.

– Pentru a asigura disponibilitatea produselor vândute de către Radic Star cu privire la clientela sa, mai ales în cazul ofertelor promoționale, Radic Star își rezervă dreptul de a refuza onorarea în tot sau în parte a unei comenzi considerate anormală în raport cu cuantumul de produse comandate în mod normal de către un consumator.

– Produsele și serviciile sunt disponibile la prețurile și în condițiile propuse, așa cum sunt afișate pe Site, în limita stocurilor disponibile. În ipoteza excepțională în care informațiile cu privire la disponibilitatea produselor ar fi eronate, Vânzătorul se angajează să informeze Cumpărătorul asupra acestor aspecte prin e-mail sau prin telefon.

8. DISPONIBILITATE STOC

– Disponibilitatea unui produs afișat în cadrul Site-ului se referă la stocul produselor din site.

Poate exista posibilitatea ca o Comandă lansată să nu poate fi onorată din motive obiective. În eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stare corespunzătoare, Radic Star își rezervă dreptul de a informa în cel mai scurt timp posibil Cumpărătorul cu privire la posibilitatea înlocuirii produselor respective cu produse de calitate și valoare similară aflate în stoc.

– Radic Star își rezervă dreptul de a anunța Cumpărătorul prin Reprezentantul Comercial sau prin intermediul site-ului dacă stocurile de produse sunt limitate la un moment referitor la produsele care fac parte din Comanda acestuia.

9. PREȚUL

– Prețurile produselor afișate în cadrul site-ului www.radicfood.ro sunt exprimate în Lei, includ T.V.A. și toate taxele aferente, conform legislației în vigoare.

– Prețurile sunt aplicabile în momentul validării comenzii de către Cumpărător.

– În cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost afișate greșit pe www.radicfood.ro, ne rezervăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța Cumpărătorul în cel mai scurt timp posibil despre această situație.

– Prețurile produselor afișate pe site exclud costurile de transport, care se calculează în funcție de valoarea și greutatea în kilograme pentru fiecare Comandă în parte. În Site sunt publicate condițiile în care livrarea se face gratuit, de către Vânzător.

– Valoarea transportului va fi adusa la cunoștința Cumpărătorului, în momentul finalizării comenzii.

– În cazul organizării de campanii speciale care implică o taxă de transport, valoarea comenzii precum și valoarea taxei de transport se vor calcula conform mecanismelor campaniilor promoționale.

10. Comanda ONLINE

Pentru a plasa o Comandă online, Cumpărătorul trebuie să completeze Formularul de Comandă.

Din meniul afișat, Cumpărătorul poate accesa categoria de produse și va alege produsul dorit.

a. Pașii de urmat în procesul de Comandă:

– Prin butonul «Adaugă în coș», produsul dorit va ajunge în «Coș». După adăugarea unui produs în «Coș», situat în partea dreapta-jos a ecranului, acesta se va actualiza pe măsură ce adăugați produse noi. În meniul «Coș» aveți următoarele detalii: lista și prețul produselor adăugate în coș, cantitatea Comandată și valoarea totală a comenzii. De asemenea aveți opțiunea ștergerii unui produs din coș sau modificarea cantității dorite.

Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu validarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Radic Star de a proceda la livrarea Produselor.

– Accesând meniul „Finalizează Comanda” Cumpărătorul va completa datele personale (numele, adresa de livrare, număr de telefon și adresa de email (opțional). De asemenea va selecta metoda de plată.

– Prin acceptarea termenilor si condițiilor Site-ului, se activează opțiunea plasării comenzii.

– Prin selectarea butonului „Plasează Comanda”, Cumpărătorul emite Comanda pe site. Site-ul confirmă înregistrarea comenzii printr-un e-mail, în cazul în care această adresă a fost furnizată de Cumpărător, prin intermediul căruia i se vor comunica următoarele informații: lista cu produsele Comandate, prețurile acestora, valoarea transportului, valoarea comenzii, modalitatea de plată selectată.

– Deoarece mărfurile vândute la kg vor fi cântărite, este posibil să apară diferențe între cantitatea Comandată și cea cântărită. Produsele deja ambalate (salamuri, parizer, feliate etc.), ca produse finite se regăsesc în ambalajul primar și, în consecință, nu vor suferi modificări cantitative adecvate comenzilor.

– În maxim 24 ore, în intervalul orar 08:00 – 16:00 de luni până vineri, Cumpărătorul va fi sunat de către Reprezentantul Comercial pentru a se confirma: detaliile comenzii: adresa de livrare, cantitățile rezultate în urma cântăririi și prețul final al comenzii. Cumpărătorul are dreptul de a anula Comanda, moment în care orice responsabilitate a Vânzătorului privitoare la Comanda respectivă este nulă.

b. Înlocuirea, anularea produselor din Comandă și anularea comenzilor

– Poate exista posibilitatea ca o Comanda lansată să nu poată fi onorată din motive obiective. În eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, Radic Star își rezervă dreptul de a informa în cel mai scurt timp posibil Cumpărătorul cu privire la posibilitatea înlocuirii produselor respective cu produse de calitate și valoare similară aflate în stoc.

În cazul în care Cumpărătorul nu dorește înlocuirea acestora, Comanda va fi anulată în totalitate sau parțial, referitor doar la produsul care nu mai este disponibil.

– Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– datele furnizate de către Cumpărător/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

– depășirea termenului de preluare a produselor din Comandă de către Cumpărător (3 zile de la data informarii de livrare, transmisă prin telefon sau email);

– în cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat și nu este găsit la adresa de livrare, în momentul livrării.

În toate situațiile prezentate mai sus, Cumpărătorul va fi informat prin email sau SMS în privința modificărilor de înlocuire sau anulare.

11. PLATA, TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA PRODUSELOR

a. Plata

– Plata se efectuează la livrare, numerar sau cu un card bancar de debit sau credit.

– În cazul în care Cumpărătorul alege să plătească în numerar valoarea totală a comenzii, respectiva valoare a comenzii nu va putea depăși plafoanele prevăzute în Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată sau în orice alt act normativ aplicabil care reglementează astfel de plafoane.

– Radic Star nu solicită clienţilor săi prin e-mail, mesaje scrise, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalităţi de comunicare, informaţii referitoare la conturi bancare, parole sau date asociate cardurilor de debit sau credit. Aceste informaţii sunt strict confidenţiale.

– Bonul fiscal și/sau factura fiscală va fi eliberată pentru fiecare Comandă în parte și va însoți produsele livrate și/sau vor fi trimise în format electronic. Factura fiscală va fi emisă doar la solicitarea Cumpărătorului, prin SMS la numărul de telefon 0755 996 060 sau la adresa de email comenzi@radicfood.ro. Solicitarea va trebui să specifice numele cumpărătorului și numărul comenzii.

b. Transportul livrarea și recepția produselor:

– În momentul în care Comanda este pregătită, Cumpărătorul va fi sunat de către Reprezentantul Comercial pentru a se confirma detaliile acesteia: adresa de livrare, cantitățile rezultate în urma cântăririi și prețul final al comenzii. Bunurile vor fi livrate sub forma de unități, în ambalaj original.

– La recepția produselor, proprietatea asupra acestora și riscurile se transmit de la Vânzător la Cumpărător. Orice sesizare/reclamație ulterioară acestui moment nu atrage culpa Vânzătorului.

– Cumpărătorul trebuie să se asigure ca poate recepționa Comanda efectuată, facilitând accesul Reprezentantului Comercial în locația menționată în Comandă. În cazul în care acesta nu poate avea acces la adresa comunicată, Cumpărătorul va fi înștiințat, iar livrarea nu se va onora.

Localitățiile în care se livrează produsele Comandate din Site sunt Pitești, Ștefănești, Topoloveni, Mioveni, Mărăcineni, Bascov, Moșoaia și Bradu, cu posibilitate de extindere a zonelor de livrare ce vor fi comunicate pe site în prealabil.

– Livrarea produselor se face în sistem door to door.

12. CALITATE ȘI GARANȚII

Garanția este acordată Cumpărătorului în baza dispozițiilor aplicabile în materie, respectiv ale Legii 449/2003, Ordonanței 9/2016 și ale Codului Civil.

La receptionarea mărfii, este reComandat Cumpărătorului să se asigure că produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ așteptărilor sale.

13.TRANSFERUL DE PROPRIETATE

Dreptul de proprietate se transferă de la Vânzător la Cumpărător în momentul livrării produselor în locația indicata de acesta din urmă în Comanda postată pe Site și după efectuarea integrală a plății. La recepția produselor, proprietatea asupra acestora și riscurile se transmit de la Vânzător la Cumpărător.

14. CONTACT CLIENȚI

Pentru întrebări legate de produsele comercializate pe Site, clienții pot trimite un email la adresa comenzi@radicfood.ro sau pot apela telefonic Serviciul Clienți, la numărul 0755 996 060.

15. FRAUDĂ

Radic Star va lua în orice moment toate măsurile prevăzute de Lege în vederea sesizării organelor abilitate cu privire la posibile acțiuni frauduloase.

16. LIMITA DE RESPONSABILITATE

Radic Star poate modifica oricând Termenii și Condițiile Site-ului www.radicfood.ro, iar noile prevederi devenind publice și opozabile clienților de la data încărcării lor pe site.

Radic Star nu răspunde de eventuale daune – prejudicii izvorâte din utilizarea necorespunzătoare a produselor, de folosirea acestora în alte scopuri decât cel pentru care acestea au fost fabricate, precum și de omisiunea clienților de a citi și respecta instrucțiunile de folosire care însoțesc produsele.

17. FORȚĂ MAJORĂ

Nici Radic Star și nici Utilizatorul/Cumpărătorul nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de Forță majoră.

Forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, așa cum este el prevăzut in Codul Civil din legea română.

18. LEGEA APLICABILĂ

“Termenii și condiții” sunt guvernate de Legea română. Eventualele dispute vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la domiciliul Vânzătorului.

0